המסע החברתי להבראת הרפואה

"השינוי יבוא מכל אחד מאיתנו"

 אנו המשתתפים במסע החברתי להבראת הרפואה, באים   מכל שכבות האוכלוסיה:

  בריאים וחולים, מטופלים ובני   משפחותיהם, ממרכז הארץ ומהפריפריה ללא הבדלי דת,   גזע  ותרבות. 
 רופאי משפחה ורופאי בתי החולים, מומחים ומתמחים,   אנשי  ניהול רפואי ואנשי אקדמיה. 

כולנו חרדים לגורל מערכת הבריאות ויוצאים למסע לשם הבראתה.

רקע ומתווה כללי למסע

ישראל של האלף השלישי מאופיינת בפער גדל והולך בין רמת רפואה מהמתקדמות בעולם, לבין מערכת בריאות עמוסה, שחוקה ומורעבת הנמצאת במגמת קריסה ואינה מסוגלת להעניק את רמת הרפואה הגבוהה לאוכלוסיית המטופלים.

כדי להתמודד עם מציאות זו ולהוביל שינוי משמעותי במערכת הבריאות, הושק המסע החברתי להבראת הרפואה (פברואר 2017).


המסע החברתי להבראת הרפואה מאחד את הציבור הרחב ("חולים בעבר, הווה או עתיד") ובני משפחה מלווים, יחד עם רופאים וצוותים רפואיים (אחיות, רוקחים, מנהלים, ועוד) מבתי החולים ומהקהילה, ועם אנשי אקדמיה ותקשורת, לכדי כוח שינוי משותף, במשימה החשובה מכל:

ש י פ ו ר   ה ב י ט ח ו ן   ה ב ר י א ו ת י  ש ל  ת ו ש ב י  י ש ר א ל

יחד עם שמירת שלום אנשי הצוות הרפואי וחיזוק רפואת המשפחה.

ערכי המסע החברתי

 • גישת הרפואה השלמה (גוף, נפש ומשפחה), כולל תקשורת טיפולית איכותית.
 • העצמת המטופל ומשפחתו, הגברת האוריינות הבריאותית של מטופלים ומשפחותיהם.
 • הצבת המטפל והמטופל (ומשפחתו) במרכז.
 • רופא המשפחה כמנהל הטיפול היעיל והמועיל. 

אסטרטגיית המסע

יצירת וניהול התערבויות אפקטיביות, בשלבים הבאים:

 • איתור הגורמים העיקריים וברי השינוי הפוגעים במטופלים ובמטפלים.
 • פיתוח והפעלת התערבויות ומיזמים חברתיים לחיזוק החוסן והביטחון הבריאותי שלהם.
 • גיוס מתנדבים נרחב וניהול המתנדבים להפעלת המיזמים.
 • בניית תשתית מקצועית ומחוזקת לרפואת המשפחה והקהילה.
 • מדידת השינוי לפני ובעקבות ההתערבויות.
 • שיפור מתמיד של ההתערבויות לאור המדידה.

 תחומי פעילות

שיפור הביטחון הבריאותי

 1. א. צמצום עומס בבתי החולים וברפואת הקהילה, מתוך ידיעה שבעומס כבד מתרבות טעויות הפוגעות במטופלים. 
 2. א1. הקניית אוריינות בריאותית לציבור, על מנת לאפשר מניעת מחלות, טיפול עצמי ככל שניתן והתנהלות יעילה מול מערכת הבריאות, תוך הפחתת פניות מיותרות למרפאות הקהילה (מיזם פעילי בריאות).
 3. א2. שילוב מלווים ובני משפחה תומכים במעגל הטיפול ובמניעת פגיעה במטופלים. (מיזם מתו"מ).
 4. ב. שמירה על שלום המטופלים.
 5. ב1. שיפור הקשב המקצועי. עידוד אנשי צוות רפואי להצטיין בכל האמור בהתייחסות מקצועית למטופל. (מיזם קשר עין).
 6.  ב2. חיזוק הרצף הטיפולי בין הצוות המטפל בבית החולים לצוות המטפל בקהילה (מיזם שעות נגישות).
 7. ב3. סיוע לנפגעים. איתור נפגעי מערכת הבריאות, טיפול, שיקום והעצמת הנפגעים (מיזם משל"ת)
 8. 2. שמירה על שלום אנשי הצוות הרפואי המטפל. מתוך הנחה שאנשי צוות שחוקים ופגועים טועים ופוגעים שלא במתכוון בחולים (מיזם תמיכת עמיתים).
 9. 3. חיזוק רפואת המשפחה והקהילה. הגדלה משמעותית של מספר המומחים ברפואת המשפחה, תשפר זמינות רפואה איכותית ותתרום לבריאות האוכלוסייה. בכך, תימנענה הפניות מיותרות ליועצים ולבתי החולים, דבר שיפחית עומס ופגיעה במטופלים במרפאות המומחים ובבתי החולים (מיזם מנהיגים לרפואה).

המיזמים החברתיים להובלת השינוי

המסע החברתי להבראת הרפואה בישראל פועל כאמור בעזרת התערבויות יזומות, המהוות טקטיקות למימוש האסטרטגיה ולהשגת היעדים, ומיושמות הלכה למעשה באמצעות מיזמים חברתיים.

עקרונות ההפעלה של המיזמים

 • כל מיזם מופעל בשיתוף פעולה של הקבוצות השונות שחברו למסע: הציבור הרחב (מתנדבים), מטופלים ומלווים, צוותי רפואה והנהלות רפואיות, אנשי אקדמיה ותקשורת.
 • הפעלת כל מיזם מלווה במתכונת מחקרית, לשם בדיקת תוצאות ההתערבות במהלך ולאורך תקופת הפעלתו.
 • תפקיד התקשורת הוא לסקר באופן חיובי ולהוות בסיס למינוף ולשכפול המיזמים.
 • לאחר הצלחת מיזם כפיילוט מקומי והפקת לקחים, משוכפל כל מיזם למוסדות ולאזורים נוספים בארץ, כדי להשיג אפקט מסה מצטבר ולהוביל לשינוי משמעותי של מערכת הבריאות.
 • "זריעת" המיזמים השונים ברחבי הארץ, תוך הפעלת כל הגורמים המעורבים בכל מיזם, אמורה להביא להשגת המטרה – שיפור הביטחון הבריאותי בישראל.
 • באמצעות תהליך מחשובי, נבנית בימים אלו מעטפת אנושית דיגיטלית חדשנית שאמורה לספק ביטחון בריאותי לכל אזרח הן בקהילה והן בבית החולים. 
 • עמותת המסע החברתי מגייסת מתנדבים, מארגנת ומפעילה אותם ויוצרת שיתופי פעולה עם ארגונים ועמותות לשם איגום משאבים והמרצת התקדמות המסע ככלל וכל מיזם בפרט. השאיפה לחבר בין המיזמים החברתיים לפעילות משרדי הממשלה השונים.

המיזמים שהוקמו בשלב זה מוצגים בתרשים להלן:

נייר עמדה – המסע החברתי להבראת הרפואה                                                                                                                                     אוקטובר 19

לנוכח המשבר הקשה במערכת הבריאות, הצורך הלאומי הראשון במעלה, הינו חיזוק החוסן והביטחון הבריאותי של תושבי המדינה עם דגש על אוכלוסיות בסיכון (קשישים, חולים כרוניים, נכים ואוכלוסיית הפריפריה).

כדי שכולם יזכו ליהנות מרמת הרפואה הגבוהה הקיימת בישראל, עלינו לשנות את סדרי העדיפויות בתקציב הבריאות, כך שמערכת הבריאות תעבוד בהרמוניה, במועילות מרבית ותספק רפואה מצוינת לתושבים.

חלק גדול מהמשאבים חייב להיות מופנה לקידום בריאות ולרפואה מונעת (תזונה נכונה, פעילות גופנית רצויה, גמילה מהתמכרויות עישון ואלכוהול וכד'). זאת באמצעות קמפיינים תקשורתיים, הנגשת תכנים דרך בריאות דיגיטלית, פעילי בריאות ועוד.

נתוני מחקר מרחבי העולם מציעים לתמוך בחיזוק רפואת המשפחה (כולל רפואת ילדים וקשישים וכולל עבודת צוות עם אחיות) כבסיס איתן למערכת בריאות יעילה ומועילה, באופן שיתקיימו הדברים הבאים:

 1. משך זמן הטיפול במטופל (רופא+אחות) חייב להיות מותאם לגיל ולמורכבות החולי, כך שלמשל הזמן הממוצע המוקצב לבני 70 ומעלה יהיה לפחות פי 6 מהנוכחי (לפחות 30 דקות).
 2. מספר המומחים לרפואת המשפחה יוכפל כדי לאפשר לכל מומחה להיות אחראי ולטפל בממוצע ב – 1200 איש (גילאים מעורבים) ולא יותר.
 3. תגמול רופאי המשפחה לא יהיה רק  לפי מספר המטופלים אלא גם עבור פעולות כמו ביקורי בית, ביקור מאושפזים, פעולות רפואה מונעת וקידום בריאות בקהילתם ועוד.

הצטרפו למסע, תרמו לפעילות בכל דרך

אמנת עמותת המסע החברתי להבראת הרפואה

דצמבר 2019

חזון העמותה: מטופלים ומטפלים מרוצים הזוכים לשירות מקצועי ואיכותי תוך שמירה קפדנית על בטיחותם, בריאותם וזמנם הם הערובה החשובה ביותר להתפתחות ולהישגי עתיד העמותה.

העמותה תפעל, תוך יצירת שיתופי פעולה עם גופים בעלי ענין משותף/דומה, החל מהקהילות, משרדי הממשלה דרך גופים רפואיים ועד לעמותות ובעלי ענין בהבראה ובשיקום של מערכת הרפואה.

נתמוך בעצמאותם ובהעדפותיהם של מטופלים ומטפלים במערכת הבריאות תוך שמירה קפדנית על נאמנות בלעדית לצרכיהם ולבריאותם הגופנית, הנפשית והמשפחתית. 

נשמור על קשרים מקצועיים עם שותפינו לחזון ולדרך על בסיס הגינות, יושר וכבוד הדדי.

ננהל את העמותה תוך קיום תחרות הוגנת ובונה, גלוי נאות ושאיפה לכדאיות מועילה הן לעמותה והן לעובדיה.

הצוות המוביל והמתנדבים בעמותה הינם הנכס החשוב ביותר של העמותה.

נעניק לעובדי ולמתנדבי העמותה יחס של כבוד, שיתופיות והאצלת סמכויות, תוך התחשבות בצרכיהם ובהעדפותיהם. 

נעודד את עובדי העמותה להתקדמות ולהתפתחות אישית ומקצועית, לשיפור היצירתיות והמצוינות בכל תחומי הפעילות. כמו-כן, נדאג לרווחת העובדים ומשפחותיהם.

אזרחות טובה הינה אבן יסוד בפעילותינו. אנו מחויבים לפעול ביושר, באמונה, במסירות ובאחריות תוך שמירת חוקי המדינה ויחס ידידותי לסביבה.

 

נשמור על טוהר המידות ונדאג למנוע ניגוד עניינים בין מילוי תפקידנו לבין עניינינו האישיים.