המטרה שלנו

תחומי פעילות

במטרה לשיפור הביטחון הבריאותי. 

 1. צמצום עומס בבתי החולים וברפואת הקהילה, מתוך ידיעה שבעומס כבד מתרבות טעויות הפוגעות במטופלים.
  א1. הקניית אוריינות בריאותית לציבור, על מנת לאפשר מניעת מחלות, טיפול עצמי ככל שניתן והתנהלות יעילה מול מערכת הבריאות, תוך הפחתת פניות מיותרות למרפאות הקהילה (מיזם פעילי בריאות).
  א2. שילוב מלווים ובני משפחה תומכים במעגל הטיפול ובמניעת פגיעה במטופלים. (מיזם מתו"מ).
 2. שמירה על שלום המטופלים.
  ב1. שיפור הקשב המקצועי. עידוד אנשי צוות רפואי להצטיין בכל האמור בהתייחסות מקצועית למטופל. (מיזם קשר עין).
  ב2. חיזוק הרצף הטיפולי בין הצוות המטפל בבית החולים לצוות המטפל בקהילה (מיזם שעות נגישות).
  ב3. סיוע לנפגעים. איתור נפגעי מערכת הבריאות, טיפול, שיקום והעצמת הנפגעים (מיזם משל"ת)
 3.  שמירה על שלום אנשי הצוות הרפואי המטפל. מתוך הנחה שאנשי צוות שחוקים ופגועים טועים ופוגעים שלא במתכוון בחולים (מיזם תמיכת עמיתים).
 4. חיזוק רפואת המשפחה והקהילה. הגדלה משמעותית של מספר המומחים ברפואת המשפחה, תשפר זמינות רפואה איכותית ותתרום לבריאות האוכלוסייה. בכך, תימנענה הפניות מיותרות ליועצים ולבתי החולים, דבר שיפחית עומס ופגיעה במטופלים במרפאות המומחים ובבתי החולים (מיזם מנהיגים לרפואה).

המיזמים החברתיים להובלת השינוי

המסע החברתי להבראת הרפואה בישראל פועל כאמור בעזרת התערבויות יזומות, המהוות טקטיקות למימוש האסטרטגיה ולהשגת היעדים, ומיושמות הלכה למעשה באמצעות מיזמים חברתיים.

עקרונות ההפעלה של המיזמים

 • כל מיזם מופעל בשיתוף פעולה של הקבוצות השונות שחברו למסע: הציבור הרחב (מתנדבים), מטופלים ומלווים, צוותי רפואה והנהלות רפואיות, אנשי אקדמיה ותקשורת.

 • הפעלת כל מיזם מלווה במתכונת מחקרית, לשם בדיקת תוצאות ההתערבות במהלך ולאורך תקופת הפעלתו.

 • תפקיד התקשורת הוא לסקר באופן חיובי ולהוות בסיס למינוף ולשכפול המיזמים.

 • לאחר הצלחת מיזם כפיילוט מקומי והפקת לקחים, משוכפל כל מיזם למוסדות ולאזורים נוספים בארץ, כדי להשיג אפקט מסה מצטבר ולהוביל לשינוי משמעותי של מערכת הבריאות.

 • "זריעת" המיזמים השונים ברחבי הארץ, תוך הפעלת כל הגורמים המעורבים בכל מיזם, אמורה להביא להשגת המטרה – שיפור הביטחון הבריאותי בישראל.

 • באמצעות תהליך מחשובי, נבנית בימים אלו מעטפת אנושית דיגיטלית חדשנית שאמורה לספק ביטחון בריאותי לכל אזרח הן בקהילה והן בבית החולים. 

 • עמותת המסע החברתי מגייסת מתנדבים, מארגנת ומפעילה אותם ויוצרת שיתופי פעולה עם ארגונים ועמותות לשם איגום משאבים והמרצת התקדמות המסע ככלל וכל מיזם בפרט. השאיפה לחבר בין המיזמים החברתיים לפעילות משרדי הממשלה השונים.

 
 

המיזמים שהוקמו בשלב זה מוצגים בתרשים להלן:

הצטרפו למסע, תרמו לפעילות בכל דרך

המיזמים החברתיים להובלת השינוי

חלוקת המשאבים הרצויה לשם הבראת המערכת