המטרה שלנו

תחומי פעילות

שיפור הביטחון הבריאותי

 1. א. צמצום עומס בבתי החולים וברפואת הקהילה, מתוך ידיעה שבעומס כבד מתרבות טעויות הפוגעות במטופלים. 
 2. א1. הקניית אוריינות בריאותית לציבור, על מנת לאפשר מניעת מחלות, טיפול עצמי ככל שניתן והתנהלות יעילה מול מערכת הבריאות, תוך הפחתת פניות מיותרות למרפאות הקהילה (מיזם פעילי בריאות).
 3. א2. שילוב מלווים ובני משפחה תומכים במעגל הטיפול ובמניעת פגיעה במטופלים. (מיזם מתו"מ).
 4. ב. שמירה על שלום המטופלים.
 5. ב1. שיפור הקשב המקצועי. עידוד אנשי צוות רפואי להצטיין בכל האמור בהתייחסות מקצועית למטופל. (מיזם קשר עין).
 6.  ב2. חיזוק הרצף הטיפולי בין הצוות המטפל בבית החולים לצוות המטפל בקהילה (מיזם שעות נגישות).
 7. ב3. סיוע לנפגעים. איתור נפגעי מערכת הבריאות, טיפול, שיקום והעצמת הנפגעים (מיזם משל"ת)
 8. 2. שמירה על שלום אנשי הצוות הרפואי המטפל. מתוך הנחה שאנשי צוות שחוקים ופגועים טועים ופוגעים שלא במתכוון בחולים (מיזם תמיכת עמיתים).
 9. 3. חיזוק רפואת המשפחה והקהילה. הגדלה משמעותית של מספר המומחים ברפואת המשפחה, תשפר זמינות רפואה איכותית ותתרום לבריאות האוכלוסייה. בכך, תימנענה הפניות מיותרות ליועצים ולבתי החולים, דבר שיפחית עומס ופגיעה במטופלים במרפאות המומחים ובבתי החולים (מיזם מנהיגים לרפואה).

המיזמים החברתיים להובלת השינוי

המסע החברתי להבראת הרפואה בישראל פועל כאמור בעזרת התערבויות יזומות, המהוות טקטיקות למימוש האסטרטגיה ולהשגת היעדים, ומיושמות הלכה למעשה באמצעות מיזמים חברתיים.

עקרונות ההפעלה של המיזמים

 • כל מיזם מופעל בשיתוף פעולה של הקבוצות השונות שחברו למסע: הציבור הרחב (מתנדבים), מטופלים ומלווים, צוותי רפואה והנהלות רפואיות, אנשי אקדמיה ותקשורת.
 • הפעלת כל מיזם מלווה במתכונת מחקרית, לשם בדיקת תוצאות ההתערבות במהלך ולאורך תקופת הפעלתו.
 • תפקיד התקשורת הוא לסקר באופן חיובי ולהוות בסיס למינוף ולשכפול המיזמים.
 • לאחר הצלחת מיזם כפיילוט מקומי והפקת לקחים, משוכפל כל מיזם למוסדות ולאזורים נוספים בארץ, כדי להשיג אפקט מסה מצטבר ולהוביל לשינוי משמעותי של מערכת הבריאות.
 • "זריעת" המיזמים השונים ברחבי הארץ, תוך הפעלת כל הגורמים המעורבים בכל מיזם, אמורה להביא להשגת המטרה – שיפור הביטחון הבריאותי בישראל.
 • באמצעות תהליך מחשובי, נבנית בימים אלו מעטפת אנושית דיגיטלית חדשנית שאמורה לספק ביטחון בריאותי לכל אזרח הן בקהילה והן בבית החולים. 
 • עמותת המסע החברתי מגייסת מתנדבים, מארגנת ומפעילה אותם ויוצרת שיתופי פעולה עם ארגונים ועמותות לשם איגום משאבים והמרצת התקדמות המסע ככלל וכל מיזם בפרט. השאיפה לחבר בין המיזמים החברתיים לפעילות משרדי הממשלה השונים.

המיזמים שהוקמו בשלב זה מוצגים בתרשים להלן:

 

הצטרפו למסע, תרמו לפעילות בכל דרך

נייר עמדה – המסע החברתי להבראת הרפואה                                                                                                                                     אוקטובר 19

לנוכח המשבר הקשה במערכת הבריאות, הצורך הלאומי הראשון במעלה, הינו חיזוק החוסן והביטחון הבריאותי של תושבי המדינה עם דגש על אוכלוסיות בסיכון (קשישים, חולים כרוניים, נכים ואוכלוסיית הפריפריה).

כדי שכולם יזכו ליהנות מרמת הרפואה הגבוהה הקיימת בישראל, עלינו לשנות את סדרי העדיפויות בתקציב הבריאות, כך שמערכת הבריאות תעבוד בהרמוניה, במועילות מרבית ותספק רפואה מצוינת לתושבים.

חלק גדול מהמשאבים חייב להיות מופנה לקידום בריאות ולרפואה מונעת (תזונה נכונה, פעילות גופנית רצויה, גמילה מהתמכרויות עישון ואלכוהול וכד'). זאת באמצעות קמפיינים תקשורתיים, הנגשת תכנים דרך בריאות דיגיטלית, פעילי בריאות ועוד.

נתוני מחקר מרחבי העולם מציעים לתמוך בחיזוק רפואת המשפחה (כולל רפואת ילדים וקשישים וכולל עבודת צוות עם אחיות) כבסיס איתן למערכת בריאות יעילה ומועילה, באופן שיתקיימו הדברים הבאים:

 1. משך זמן הטיפול במטופל (רופא+אחות) חייב להיות מותאם לגיל ולמורכבות החולי, כך שלמשל הזמן הממוצע המוקצב לבני 70 ומעלה יהיה לפחות פי 6 מהנוכחי (לפחות 30 דקות).
 2. מספר המומחים לרפואת המשפחה יוכפל כדי לאפשר לכל מומחה להיות אחראי ולטפל בממוצע ב – 1200 איש (גילאים מעורבים) ולא יותר.
 3. תגמול רופאי המשפחה לא יהיה רק  לפי מספר המטופלים אלא גם עבור פעולות כמו ביקורי בית, ביקור מאושפזים, פעולות רפואה מונעת וקידום בריאות בקהילתם ועוד.