בתודה מקרב הלב על התרומה הנדיבה

משפחת אפרת ומאיר פלג
כבוד השופט לשעבר פרופ' אמנון כרמי וחנה
גב' אדית קרן
מר אמיר הבר
משפחת דורית והלל להב